Projekti Westside


Projekti Westside visiosuunnitelma on valmistunut.

Maanantaina 4.3.2024 oli Westside-projektin julkistamistilaisuus kunnantalolla. Paikalla oli runsaasti kunnanvaltuuston edustajia ja paikalle tuli myös runsaasti asukkaita sekä hankkeesta kiinnostuneita.


Hanke on saanut positiivista palautetta ja herättänyt kiinnostusta monelta taholta. 


Alla valmistumiseen johtaneet vaiheet

LoKi ry hallitus aloitti   Westside - visiosuunnitelma hankkeen suunnittelun maaliskuussa 2022. Itse hanke aloitettiin helmikuussa 2023.

Westside-visiosuunnitelma on uudenlainen toimintamalli asukaslähtöiseen aluekehittämisen suunnitteluun, joka tunnistaa paikallisuuden voimavarana.

Visiosuunnitelma käsittää Lounais-Kirkkonummen asukasyhdistyksen toiminta-alueen, joka sijoittuu eteläiselle ja läntiselle Kirkkonummelle rajoittuen etelässä merenrantaan, lännessä Siuntion kuntarajaan ja pohjoisessa Meikon alueeseen

Tavoitteena on toteuttaa kestävään tulevaisuuteen tähtäävä aluekehittämisen visiosuunnitelma, jossa alueen paikalliset piirteet ja luonto nähdään yhdyskuntasuunnittelun voimavarana. Hanke edistää ”Kestävä tulevaisuus -strategian” toteutumista tunnistamalla alueen luonnon, kulttuurin ja historian antamat mahdollisuudet alueen kehittämisen voimavarana ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat hanketta ja ovat lähtökohtia hankkeessa toteutettavalle aluekehittämisen visiolle.

Hanke on saanut Leader rahoitusta  Pomovästilta ja sitä on mukana toteuttamassa Tiina Merikoski, tekniikan tohtori ja maisema-arkkitehti ja Pilvi Nummi, tekniikan tohtori ja arkkitehti.

Tiinalla on pitkä kokemus vuorovaikutustilaisuuksien ja -prosessien suunnittelusta ja toteutuksesta niin tutkimushankkeissa kuin asiantuntijakonsulttina. Viimeisen vuoden aikana hän on ohjannut muitakin kaupunkikehittämisen visiotyöprojekteja Lundén Architecture Companylla, kuten Turun Tiedepuiston visio.

 Pilvi on tutkinut ja kehittänyt vuorovaikutteisen suunnittelun ja sähköisen osallistumisen menetelmiä monipuolisesti erilaisissa suunnitteluhankkeissa ja hänellä on pitkä kokemus maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta kuntasektorilla.


"Koko kylä ideoi" - tapahtumissa 7.6. ja 26.9. upeaa osallistumista

7.6. järjestettiin Kirkkonummen VPK talolla asukkaille tapahtuma, jossa kerättiin tietoa asukkaiden tärkeistä paikoista, reiteistä ja palveluista. Illan aikana keskityttiin niin nykyhetken kuin tulevaisuuden toiveisiin.  Yhdistyksen verkkosivuilla oli mahdollisuus tehdä vastaavanlainen karttapohjainen kysely.

Asukastilaisuudessa kerätyt asukkaiden vastaukset sekä verkkokyselyn tulokset analysoidaan arkkitehtien toimesta ja niiden pohjalta laaditaan visiosuunnitelma alueelle. Tässä visiosuunnitelmassa otetaan huomioon myös keskeiset tiedossa olevat mahdolliset uudet tielinjaukset esimerkiksi kantatien ja sen liittymien osalta.

Asukkaille järjestetään syksyllä toinen tapahtuma, jossa keskitytään jo tehdyn työn tuloksiin ja  visiosuunnitelman jatkokehittämiseen. 

26.9. järjestettiin Kirkkonummen VPK talolla asukkaille toinen suunnitteluilta alueen yhteisen Projekti Westside visiosuunnitelman merkeissä. Kuten ensimmäisessäkin työpajassa alkukesällä, tapahtumassa kerättiin tietoa asukkaiden tärkeistä paikoista, reiteistä ja palveluista. Illan aikana keskityttiin niin nykyhetken kuin tulevaisuuden toiveisiin.  Yhdistyksen verkkosivuilla oli mahdollisuus tehdä vastaavanlainen karttapohjainen kysely.

Asukastilaisuudessa julkaistiin luonnos visiosuunnitelmasta alueelle. Luonnoksessa otettiin huomioon aiemman työpajan ja kyselyn anti sekä keskeiset tiedossa olevat mahdolliset uudet tielinjaukset, esimerkiksi kantatien ja sen liittymien osalta.

Tapahtuma oli jälleen onnistunut ja siellä keskusteltiin laajasti alueemme tulevaisuudesta. Nyt aineston keruu on valmista ja arkkitehdit pääsevät tositoimiin.


Lukemattomien palaverien ja talkootuntien jälkeen oli 

aika julkistamisen -  

Westside visiosuunnitelman julkistamistilaisuus on 

maanantaina 4.3.2024 klo 17.00 – 19.00  

paikka Kunnantalo,  valtuustosali (auditorio). 

Olemme ensin valtuustosalissa, mukana myös kunnanvaltuuston jäsenet.

Jatkamme vision läpikäyntiä tarkemmin noin klo 18.00 kunnan ravintolatiloissa asukkaiden ja kutsuvieraiden kanssa valtuustoesittelyn jälkeen.


Olet lämpimästi tervetullut tilaisuuteen !  


Kiitos kaikille tähän asti mukana olleille.


Linkkejä alueeseen liittyviin suunnitelmiin

Kantvikin kehityskuva

 https://www.kirkkonummi.fi/library/files/591958ab9635eb872500014c/Kantvikin_kehityskuva_2040_-diarinumero.pdf

Kuntakeskuksen kehityskuva

https://www.kirkkonummi.fi/library/files/591958859635eb8725000137/Kuntakeskuksen_kehityskuva_Kv_hyvaksyma.pdf

Kantatie 51 aluevaraussuunnitelma

https://www.doria.fi/handle/10024/143960

Keskisen Kirkkonummen suunnitteluhankkeet (kadut/tiet)

https://www.kirkkonummi.fi/keskisen-kirkkonummen-suunnitteluhankkeet

 Radanvarsiraitin suunnittelu välillä Kuusalan pallokenttä – Jeppaksentie

https://www.kirkkonummi.fi/radanvarsiraitin-suunnittelu-valilla-kuusalan-pallokentta-jeppaksentie

Överbyntien jalankulku ja kevyen liikenteen väylä

https://www.kirkkonummi.fi/kt_overbyntie